رئیس دانشکده

دکتر علی صادقی
دانشیار دانشکده فیزیک
۲۹۹۰۲۷۱۰
۲۹۹۰۵۰۴۸
ali_sadeghi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
فعالیت‌های اجرایی:
  • عضو شورای علوم 1400 ← تا زمان حال
  • رئیس دانشکده فیزیک 1400 ← تا زمان حال
  • معاون پژوهشی دانشکده فیزیک 1398 ← 1400
  • عضو اصلی در شورای اجرایی شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران 1397 ← تا زمان حال