زمینه‌های پژوهشی

اپتیک و لیزر
دکتر معصومه دشتدار
دکتر روح‌اله کریم‌زاده
دکتر حمید لطیفی  
ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
دکتر سیامک سادات‌گوشه
دکتر محمد علی‌اکبری
دکتر شهو عبدالسلام
دکتر معصومه قاسم‌خانی
Responsive Image
فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده
دکتر غلامرضا جعفری
دکتر سیدعلی حسینی اسفیدواجانی
دکتر سیدمحمد صادق موحد
پیوندها:
رزومه اعضای هیات‌علمی دانشکده
فیزیک ماده چگال
دکتر محسن حافظ تربتی
دکتر مهدی ساعدی
دکتر شانت شهبازیان
دکتر علی صادقی
دکتر محمدمهدی طهرانچی
دکتر سیدمجید محسنی ارمکی
دکتر ترانه وظیفه‌شناس
دکتر سیدمحمدحسن هل‌اتائی
دکتر محبوبه هوشیار
گرانش و کیهان‌شناسی
دکتر حسین شجاعی
دکتر نیما خسروی
دکتر رضا فارغ‌بال
دکتر مرضیه فرهنگ
دکتر سیدمحمد صادق موحد
نحوم و اخترفیزیک
دکتر نعمت‌اله ریاضی
دکتر سعداله نصیری‌قیداری
فیزیک پلاسما
دکتر بابک شکری
دکتر محمد قربانعلیلو