فرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی کارشناسی

فرم معرفی به استاد
فرم درخواست و تحویل ریزنمرات جهت دانشجویان دوره روزانه / شبانه
تقاضای کار دانشجویی
فرم درخواست صدور مدرک کاردانی
فرم تقاضای مهمان کامل
فرم تقاضای مهمان تک‌درس
فرم تقاضای حذف تک‌درس
فرم انصراف از تحصیل
فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی
فرم درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات
تعهدنامه مهمان 1401
کمیسیون موارد خاص دانشگاه
سرفصل دروس کارشناسی فیزیک
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی ۱۳۹۷ و مابعد
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی 1393 تا 1396
پیوندها:
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1
تقویم آموزشی و برنامه درسی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی