تقویم آموزشی و برنامه درسی

درس‌های تخصصی اختیاری گرایش‌های مختلف:
درس‌های اختیاری مربوط به هر گرایش در گزارش ۲۷۲ سامانه­ جامع دانشگاهی قابل مشاهده است. این درس‌ها باید از بین درس‌های تخصصی اختیاری آن جدول و با توجه به درس‌هایی که در دانشکده ارائه می‌­شوند انتخاب شوند. البته این امکان برای دانشجویان وجود دارد که با موافقت استاد راهنما و اگر هنوز استاد راهنمایشان مشخص نیست، با موافقت مدیر گروه) تا سقف ۶ واحد از درس‌های اختیاری را از سایر رشته و گرایش‌­ها انتخاب کنند.
  • ذرات بنیادی:‌ ذرات پیشرفته ۱، نظریه میدان‌های کوانتومی ۲، نظریه مید‌ان‌های کوانتومی ۳
  • گرانش و کیهان‌شناسی:‌ گرانش ۲، کیهان‌شناسی ۲
  • اپتیک و لیزر:‌ اپتیک غیرخطی ۱، اپتیک پیشرفته ۱
  • فیزیک پلاسما: ‌برهم‌کنش پلاسما و سطح (قابل اخذ از پژوهشکده لیزر و پلاسما)
  • فیزیک ماده چگال:‌ نظریه تابعی چگالی و کاربردهای آن، رایانش کوانتومی
  • فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده:‌ نظریه گراف و شبکه‌های پیچیده، نظریه میدان آماری
 
تقویم آموزشی و برنامه کلاس‌ها:
تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401 - 1402 
برنامه کلاس‌های دانشکده ترم دوم سال تحصیلی 1401 - 1402
برنامه درسی فیزیک بنیادی:
ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
گرانش و کیهان‌شناسی
برنامه درسی گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته:
اپتیک و لیزر
فیزیک پلاسما
فیزیک ماده چگال
برنامه درسی گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی:
ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
برنامه درسی کارشناسی فیزیک:
برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته فیزیک (بازنگری ۱۳۹۴)
پیوندها:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی کارشناسی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی