دوره فرعی فیزیک

آيین‌نامه‌ها و راهنمای فرآیندها
سرفصل دروس کارشناسی فیزیک
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسي ورودی ۱۳۹۷ و مابعد
آئين‌نامه های آموزشی كارشناسی
آیین‌نامه‌های آموزشی کارشناسی ورودی ۹۳ تا ۹۶
فرم معرفی به استاد
فرم درخواست‌ها (معرفی به استاد، تلاقی امتحان و ...) از گروه معارف​   
فرم نهایی کمیسیون بررسی موارد خاص کلیه مقاطع
آیین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع (موارد ذکر شده)
فرم تقاضای مهمان تک‌درس
تقاضای خرید نمره‌ها
تقاضای کار دانشجویی
فرم درخواست صدور مدرک کاردانی
فرم تقاضای تغییر رشته /انتقال/انتقال توام با تغییر رشته
مهمان کامل
مهمان تک‌درس
آيین‌نامه‌ها و راهنمای فرآیندها
دریافت مدرک
برنامه درسی کارشناسی فیزیک
برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فیزیک (بازنگری ۱۳۹۴)
کارشناسی فیزیک
اطلاعات تماس:
در صورت نیاز به راهنمایی با کارشناسان امور آموزشی و پژوهشی دانشکده تماس بگیرید.
 ۲۹۹۰۲۸۱۸
عنوان جدید