صفحه اصلی
اطلاعیه شماره ۲ مصاحبه دکتری ۱۴۰۳: تمدید مهلت ثبت نام
  • 277 بازدید

قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم (مصاحبه) دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی:

مهلت ثبت نام در سامانه گلستان تا پایان روز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۰ تمدید شد.

تمدید مصاحبه دکتری ۱۴۰۳

افزودن نظرات