صفحه اصلی
برگزاری شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
  • 916 بازدید

شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران در تاریخ 5 و 6 بهمن 1401 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

افزودن نظرات