صفحه اصلی
تبریک سال تحصیلی جدید
  • 1065 بازدید

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدن دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی فیزیک را، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت تک تک عزیزان را در تمام مراحل زندگی دارد.

افزودن نظرات