صفحه اصلی
جذب پژوهشگر پسادکتری تحت نظر آقای دکتر روح اله کریم زاده
  • 1096 بازدید

بسمه تعالی

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی از میان دانش آموختگان
مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور که علاقمند به گذراندن
دورههای پسا دکتری در زمینه طیف سنجی میباشند، پژوهشگر پسا
دکتری میپذیرد. از علاقمندان تقاضا میشود تا تاریخ ١٤٠٢/٨/٢٠
نسبت به ارسال درخواست و CV خود به آدرس ایمیل
r.karimzadeh@gmail.com

اقدام نمایند.

 

برای مشاهده اطلاعیه اصلی فایل زیر را دانلود کنید.

 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات