صفحه اصلی
سمینار هفتگی: مقایسه شبکه عصبی مغز و وب کیهانی
  • 1025 بازدید


🌐 مقایسه شبکه عصبی مغز و وب کیهانی 

👨‍🏫 دکتر بیگدلی 
دانشکده علوم و فناوری زیستی 
دانشگاه شهید بهشتی

◽️یکشنبه،  ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
ساعت: ۱۵:۱۵
🏢 مکان : ‌تالار ابن هیثم

 

افزودن نظرات